Vi ønsker å vise handlekraft

En ishall vil fortelle at Larvik tenker framtid, utvikling og viser handlekraft!

• Å bygge Larviks første ishall vil heve kvaliteten på hele Larvik som bosted og vise en kommune som satser på framtida. Både for egne innbyggere og de som vurderer å flytte hit.

• En ishall skaper ringvirkninger langt utover å bare bygge enda en håndball-hall eller enda en kunstgressbane. Ishallen kan gi signaleffekt om en by som satser offensivt ala perioden med for- vandlingen av indre havn, og byggingen av Bølgen og Arena.

• Ishallen har dimensjoner og tilbud som kan bli noe Larvik kan være stolte av. Noe som igjen skaper optimisme og positivitet blant innbyggerne. En slik satsing vil fortelle om en kommune med handlekraft. Ishallen vil heve selvfølelsen og gjøre mange mer glade i stedet hvor vi bor.

• Ishallen blir et helt nytt idretts- og fritidstilbud med mange nye og populære idrettsgrener. Den vil være et betydelig bidrag til å styrke Larviks bostedsattraktivitet. Mest fordi den retter seg mot barnefamilier som kommunen så sårt trenger mange flere av.

• Larvik er en by med sterke skøyte-tradisjoner, men mange savner skøyteisen. Et overveldende flertall av barn og voksne går på hockeyskøyter og ishallen vil gi stabile isforhold, hver dag i 8 måneder av året.