Larvik Skøyte- og Hockeyklubb

Om oss

Larvik Skøyte- og hockeyklubb:
  • LSHK ble stiftet 21. februar 2020.
  • Vi er over ca 100 medlemmer.
  • Formål: Skape stabile og forutsigbare skøyte muligheter i Larvik ved å bygge og drifte en ishall.
  • Skape livskvalitet ved hjelp av mestring, toleranse, integrering og sosial lek og trening.
  • Bidra til økt bokvalitet og byutvikling for å gjøre Larvik mer attraktivt for barnefamilier.
  • Sunn og god læringsarena for skoler og barnehager.
  • Stimulere til fysisk aktivitet for folkehelsen.
  • Ishall vil bli et helt nytt fritidstilbud i Larvik.
  • Permanent skøyteis 8 måneder i året, uansett mildvær, vind og regn.
Hvem er vi

Kontaktpersoner

Peder Farmen

Peder Farmen

Nestleder
Stig Frydenlund

Stig Frydenlund

Styremedlem
Stian S Nordhaug

Stian S Nordhaug

Styremedlem
Øystein Løberg

Øystein Løberg

Styremedlem & Kasserer
Jon Erik Waale Brendsrud

Jon Erik Waale Brendsrud

Styremedlem og Medlems- og arrangement
Hilde Vedvik Lie

Hilde Vedvik Lie

Styremedlem - Sekretær
Bjørg Eva Jensen

Bjørg Eva Jensen

Styremedlem
Varamedlemmer til styret

Kenneth Aabol

 

Varamedlem

kenneth@aabol.name

Ragnhild Andersen

Varamedlem

ragnhildtenvik@outlook.com

Jon Ivar Rykkelid

Leder i klubbens bandy-gruppe: Larvik Bandy

jon@bibsyst.no

Kontrollkomité

Leif Abrahamsen

Medlem (leder)

leiabr@online.no

Øyvind M. Wurschmidt

Medlem

wurch@online.no

Ressursgruppe

Kjell Emhjellen

Medlem

kjell.emhjellen@projectinvest.no

Anders Villum

Medlem

a@villum.com

Patrick Lien

Medlem

pat-lien@hotmail.com

Morten Hellner

Medlem

morten.hellner@icloud.com

Gunnar Johannesen

Medlem

gunnar@mls.as

Petter Nord

Medlem

petter.g.nord@gmail.com

Valgkomité

Eivind Grünert

Medlem

eiottg@online.no

Bård Haga

Medlem

bardhaga@online.no

Gunnar Johannesen

Medlem

gunnar@mls.as