Lokalisering av ishallen i Larvik

Det er mange aktuelle lokasjoner i Larvik og vi i klubben har en aktiv dialog med Larvik kommune, politikere, idrettsråd, næringsliv og grunneiere.

Vi erfarer at flere og flere av Larviks beboere er meget positive og ønsker ishall i Larvik.

Vi opplever at det er mange av politikerne som er positive til planene. 

Vi opplever Larvik kommune behjelpelige, støttende og positive til vårt initiativ om å realisere ishall. Vi har et godt samarbeid om prosjektets spillemiddelsøknad. Og når det gjelder egnet tomt har arealplan vært behjelpelig med å se etter aktuelle tomter i Larvik.

En del av finansieringen er allerede på plass. Prosjektet er godkjent for mottak av tippemidler. Det har også blitt flyttet opp på prioriteringslisten i regionen, som da igjen genererer ekstra midler.

Ishockeyforbundet står klar til å bistå de som ønsker å etablere en ishall.

Vi som initiativtakere deltar gjerne som ressurs både i planlegging og i dugnadsarbeid.

La oss sammen få realisert ishall i Larvik!

DItt medlemskap teller!

Bli medlem i Larvik Skøyte- og Hockeyklubb i dag, og vær med å bidra til å realisere ishallen.