Stor aktivitet i klubben – 2021

STOR AKTIVITET I KLUBBEN I ÅRET SOM GIKK
2021 var et begivenhetsrikt år for Larvik Skøyte- og Hockeyklubb (LSHK). Det ble jobbet jevnt og trutt for å få oppslutning til planene om å få realisert en ny ishall i Larvik.
Året begynte med fin vinterkulde, som førte til at dammer og tjern frøs til, og vi fikk en yrende aktivitet av barn på skøyter rundt omkring i distriktet. Flere steder ble det også vannet skøytebaner av ivrige foreldre, hvor skøyteaktiviteten raskt ble stor. Dette ga mange en gjenoppdagelse av gleden av å gå på skøyter, og våre ishallplaner fikk økt fokus.
Nøkkelferdig ishallkonsept fra Ishockeyforbundet
I januar fikk klubben et tilbud fra Ishockeyforbundet i region sør-vest om et ishall-konsept de hadde fått utviklet, basert på lang erfaring fra ishall-drift og behov. Hall-konseptet var utarbeidet i et samarbeid mellom forbundet, NTNU´s Senter for Sport, Fasiliteter og Teknologi, og arkitekt- og ingeniørfirmaene Arkitema og Cowi. Hallen er prosjektert til nøkkelferdig stand, inkludert ismaskin, 6 garderober, treningsrom, liten kafeteria og tribuner til ca. 200 personer. Med dette konseptet får man ned kostnadene til planlegging og prosjektering ved å fordele de på alle hallene som bygges. Byggekostnader for hall med alt nødvendig utstyr er beregnet til ca. 47 mill. kroner eks. mva, noe som er ca. halvparten av kostnadene for en egenutviklet hall. Hallen er forhåndsgodkjent for tippemidler, som vil utgjøre 16,5 mill. kroner. Senere på året kom det opplysning om at Norges Ishockeyforbund har satt Larvik, sammen med Drammen i region sør, øverst på en prioriteringsliste over strategisk viktige anlegg. Dette kan gi ytterligere 6 mill. kroner i tippemidler.
Informasjonsmøte for fylke og kommune
I mars holdt klubben et informasjonsmøte i Sliperiet for representanter fra Larvik kommune og fylkeskommunen, både politisk og administrativt nivå. Her ble ishall-konseptet grundig presentert av representanter fra Ishockeyforbundet, Region sør-vest i Stavanger. Møtet ble strimet ut til alle de inviterte, men i Sliperiet var ordfører Erik Bringedal, varaordfører Rune Høiseth og leder av kultur og idrett i kommunen, Bård Jacobsen fysisk til stede. Hele møtet er filmet og lagt ut på klubbens facebookside.
Hvor kan ishallen plasseres?
For Larvik- Skøyte og Hockeyklubb har det vært ønskelig med en rask planleggings- og byggeperiode. Det betyr at tomt for hallen bør velges på områder som allerede er regulert til idrettsformål. Det var tidlig to steder som pekte seg ut, den tidligere skøytebanen på Fram, hvor Fylkeskommunen nå er eier, og en gressbane på Månejordet, som er lite brukt, hvor Larvik kommune er eier.
Styret mente at Fram pekte seg ut som førstevalg. Byutvikling, vitalisering av bydel Torstrand, offentlig kommunikasjon og nærhet til Thor Heyerdal videregående skole (THVS) og Mesterfjellet skole, var viktige argumenter. Klubben mener at en ishall vil gi et verdifullt tilbud til skolene, og i særdeleshet til idrettslinja på THVS.
Klubben var i flere møter med ledelsen i Fram, hvor vi inviterte til et samarbeid. Vi presenterte vårt formål, som var å få bygget en ishall til Larviks befolkning, og at om det ble realisert kunne Fram gjerne drifte denne. Med erfaringer fra etablering av ishaller i sammenliknbare kommuner, kunne i så fall Fram forvente en medlemsvekst på ca. 300, barn, ungdom og voksne. Ishallen i Sandefjord er mer enn fullbooket, i all hovedsak for barn og ungdom i mange isaktiviteter. Som en kuriositet kan nevnes at i ishockeyklubben har de hele fire oldboys-lag.
Folkehelse og skøyteglede
En ishall kan ha permanent is fra august til mai, og åtte måneder er et ganske vanlig driftsår. I Sandefjord, som i andre byer med nybygde haller, har kapasiteten vært sprengt fra dag en, med aktivitet fra kl. 7 om morgenen til kl. 23 på kvelden. Det er et stort antall mennesker i alle aldre som tar disse hallene i bruk. Og aktivitetene er foruten ishockey, kunstløp, rinkbandy (ofte bedrifts-serie), parahockey (kjelkehockey), kortbaneskøyteløp og curling. I tillegg kommer åpen hall med frigåing for alle. Noe å merke seg er at jentehockey for tiden er Norges raskest voksende idrettsgren.
En ishall vil utvilsomt være et godt tilbud for trivsel, mestring og økt folkehelse i Larvik.
Dugnadsånden med vanning av isflater ute i bydelene med en gang det kommer kulde, viser et stort engasjement og behov for skøytegåing. Dessverre varer kulda sjelden mer enn ei uke av gangen og isen smelter bort. Med klimaet i kystbyene er det kun en ishall som kan gi stabil og varig skøyteis vinteren igjennom.
Blant dugnadsungdommen og ivrige foreldre finnes det nå mange som heier på ishallprosjektet vårt.
Informasjonsmøtet i Festiviteten
Larvik skøyte- og hockeyklubb avholdt 1. november et informasjonsmøte om ishall-konseptet for ca. 100 påmeldte i Festiviteten. Ordfører Erik Bringedal ønsket velkommen og presidenten i Norges Ishockeyforbund Tage Pettersen gav en orientering om utbredelsen av sporten og antall haller i Norge. Videre var det innlegg om ishallkonseptet av Cowi ved Peter A. Bjørnebye, Lett-Tak ved Tommy Nilsen, initiativtaker for ishall i Narvik, Kjell Rognsås, leder i Sandefjord kunstløpklubb, Susanne Vik, og ressurspersoner i LSKH, Peder E. Farmen og Stian Nordhaug. Informasjonsmøtet ble ledet av klubbens nestleder Stig Frydenlund.
Klubbens leder Per Bjønnes Kristiansen hadde jobbet med planleggingen i lang tid og skulle spille en viktig rolle på informasjonsmøtet. Dessverre hadde han på dette tidspunktet blitt alvorlig syk og måtte melde forfall. Likevel opplevde han via video-overføring at dette stormøtet ble en stor suksess.
Ingen avklaring om ishall i 2021
Styret har fått legge fram ishall-planene i en rekke fora, som gruppemøter i politiske partier, idrettsrådet og kommunens Hovedutvalg for idrett, kultur og næring. Hovedutvalget kan ved en positiv innstilling bestille en videre utredning i administrasjonen. Foreløpig har ikke det vunnet flertall i utvalget, men vi har oppfattet mye positiv støtte blant politikerne, og vi er i god dialog med administrasjonen i kommunen.
En henvendelse til fylkeskommunen om bruk av tomta på Fram gav negativt svar fra deres eiendomsavdeling på tampen av året. Begrunnelsen for fylkets avslag var overraskende. Det ble hevdet at THVS ikke vil ha noen særlig nytte av en ishall, og at det ikke vil representere en «påkrevd utvidelse av aktivitetsmulighetene». Med dette, etter vår mening overraskende svaret, sitter vi igjen med en følelse av at forespørselen ikke er tilstrekkelig vurdert eller utredet.
Per Bjønnes Kristiansens bortgang
Fredag 26.november døde vår eminente leder Per Bjønnes Kristiansen etter en langvarig kreftsykdom. Larvik mistet med det en verdifull og engasjert ildsjel og inspirator som har betydd mye for utviklingen på mange områder i kommunen vår. LSHK mistet en verdifull og høyt aktet leder og pådriver i vårt arbeid for ishall i Larvik.
Hva vil skje i 2022
Larvik vil med tiden få sin ishall. Det er vi sikre på. Nabokommunene har haller, og med dagens milde vintre vil ishallen gi et helt nytt og viktig aktivitetstilbud til larviksfolk i den mørke årstiden. Vi kan nevne, som et eksempel, at i Asker bygges nå den tredje ishallen i kommunen. Mange ganger i uka reiser trenere, lagledere og aktive barn, unge og voksne til Sandefjord og Skien for å drive med hockey, rinkbandy eller kunstløp.
LSHK vil jobbe videre for å finne en egnet plass for hallen. Vi vil drive påvirkning og samarbeide med viktige støttespillere, og søke finansieringsmuligheter.
Til dette frivillige arbeidet oppfordrer vi interesserte til å ta kontakt med vårt hyggelige miljø, gjerne på facebook, og bli med videre. Vår is skal være tilgjengelig for alle og vil ikke smelte bort i plussgrader!