Initiativgruppen som nå tar til orde for en ny ishall i Larvik er ikke i tvil. Det er et skrikende behov, og det vil de gjøre noe med. Gutta med bakgrunn i Halsens tidligere hockeymiljø og/eller Larvik bandy ønsker seg et anlegg hele byen kan få glede av.

– Inntil videre er vi bare en løst organisert gruppe som foreløpig ikke er innenfor idrettssystemet. Derfor er vi nå klare for å stifte en klubb, hvis første formål er å være pådriver for å få ishall også i Larvik. Forhåpentligvis blir klubben stiftet i nær fremtid, og hvis noen leser dette i Østlands-Posten og vil være med så vil vi gjerne ha de med på laget, sier Per Bjønnes Kristiansen.

Intet navn, intet savn

Klubbens navn er foreløpig på diskusjonsstadiet, men det som er sikkert er at det skal være en klubb som omfatter ishockey, kunstløp og rinkbandy. Og den klubben ønsker seg et kommunalt anlegg som tas i bruk av langt flere enn disse tre idrettene. Folkehelse, aktivitet og klima er tre nøkkelord.

– Dette er jo ikke noe vi gjør for vår egen del, men for kommende generasjoner. Vi ønsker at barn og ungdom i kommunen skal få et tilbud vi mener det er stort behov for, sier Bjønnes Kristiansen.

Foto: Reidar Lindqvist
STORE PLANER: Sammen med Stig Frydenlund og Hans Rolf Larsen står (fra venstre) Knut Vedeld Hovde, Gunnar Johannesen, Per Bjønnes Kristiansen, Jon Ivar Rykkelid og Eivind Grünert bak initativgruppen som jobber for ny ishall i Larvik. Foto: Reidar Lindqvist

Gunnar Johannesen sier at skoler og barnehager vil være naturlige brukere av hallen på dagtid, og at egen skøytetid for publikum må prioriteres høyt, mens Knut Vedeld Hovde sier det slik:

– Vi er glade i å gå på skøyter selv, og ønsker at alle andre skal få den muligheten.

 

– Tiden er åpenbart inne for Larviks egen kunstis

Initiativgruppen, som i tillegg til å stifte klubb nå ønsker å starte et forprosjekt, foreslår en isflate med hockeymål på 60 x 30 meter. Så, hvorfor ishall og ikke bare en utendørs isflate?

– En ishall kan betjene flere idrettsgrener og andre interesser. Med det klimaet, med milde vintre og regnvær som vi har nå er det helt umulig å tilby attraktive kvaliteter som både konkurranseidretter og tilskuere forventer i vår tid, uten at det er tak over kunstisen. Vi mener det bør bygges en hall for å sikre driften, ha lenger sesong samt bygge et sosialt klubbmiljø og skape trivsel for publikum. Tiden er åpenbart inne for byens egen kunstishall, er samtlige i gruppen enig om.

Hittil har gruppen vært i kontakt med idrettsrådet, kommunen og hockeyforbundet, hvor de kan fortelle om god drahjelp så vel som utelukkende positive tilbakemeldinger. Det samme gjelder miljøene i nabobyene, hvor de har vært på befaring og for å hente inspirasjon. Tønsberg fikk sin ishall i 1995, Skien ti år senere, og Sandefjord åpnet sin i 2018.

– Det er bare å se dit, det er fullt belegg, For hockey, bandy og kunstløp må Larviks innbyggere i dag reise til nabobyene og konkurrere om treningstider i Sandefjord, Skien eller Tønsberg, sier Jon Ivar Rykkelid.

Fleksible på beliggenhet

Hvor en ny ishall eventuelt skal ligge er helt i det blå, eller rettere sagt, det er ikke det initiativtakerne er mest opptatt av.

– Vi er mer opptatt av hvor den raskest mulig kan bygges, og at det blir en brukshall med plass til publikum. Vi er fleksible med tanke på plassering og beliggenhet, og kommer ikke til å flagge et bestemt sted før de viktigste premissene er kartlagt, sier Bjønnes Kristiansen.