Årsmøte i LSHK 2023

Styret i Larvik skøyte- og hockeyklubb innkaller med dette til:

Årsmøte 2023 – Torsdag 09 mars kl 18:00-20:00 – Sted: Yttersø Businesspark Elveveien 34. 3262 Larvik

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende senest torsdag 23 februar 2023.

Vi ønsker gjerne en tilbakemelding på din eventuelle deltakelse. Velkommen.
Styret LSHK