Vi ønsker å vise handlekraft

Vi ønsker å vise handlekraft

En ishall vil fortelle at Larvik tenker framtid, utvikling og viser handlekraft! • Å bygge Larviks første ishall vil heve kvaliteten på hele Larvik som bosted og vise en kommune som satser på framtida. Både for egne innbyggere og de som vurderer å flytte hit. • En ishall skaper ringvirkninger langt utover å bare bygge enda en håndball-hall eller enda…

Les mer

Oppdatering og fremdrift

Oppdatering og fremdrift

En liten oppdatering fra oss i Larvik skøyte- og hockeyklubb. Tiltross for at det har manglet med oppdateringer her på facebook siden vår, så har vi ikke ligget på latsiden! Vi jobber stødig og standhaftig mot å få realisert ishall i Larvik. Noen endelig beliggenhet er enda ikke avklart, men flere alternativer er undersøkt nøye, og vi jobber nå med…

Les mer