STØTT OPPROPET OM ISHALL

Larvik skøyte- og hockeyklubb har tatt initiativet til en underskriftskampanje for å vise støtten i befolkning for å realisere en slik hall nå.
Under ser du teksten til oppropet.

KJÆRE POLITIKERE!

Det er et kjempestort behov for kunstis i Larvik. Det viste kuldeperioden sist vinter med tusenvis av skøytegåere på løkker og vann. Men etter 3 uker var mildværet tilbake. Kunstisbanen på torget som i hovedsak var for de minste barna, er også nedlagt.

Ishall til svært gunstig pris

Med Larvik Skøyte- og Hockeyklubb sitt ishall-konsept, utviklet av Norges Ishockey Forbund, har Larvik en unik mulighet til å skaffe seg en ishall. Den er ferdig prosjektert og nøkkelferdig med 6 garderober, isprepareringsmaskin, kafeteria og tribuner til 250 tilskuere. Nå tilbys den Larvik til en svært gunstig pris.

Berike larviksamfunnet.

En ishall vil berike larviksamfunnet med helt nye idrett- og fritidstilbud man ikke har i dag; Ishockey (Inkl. jentehockey), kunstløp, rinkbandy, parahockey (kjelkehockey), kortbane skøyteaktiviteter for barn og ungdom og curling. Idretter i ishaller gir ungdom flere muligheter til å finne «sin sport» og bidrar til integrering, hindrer utenforskap og gir mestringsglede.

Folkehelse og bostedsattraktivitet

Den vil bidra til bedre folkehelse, økt bostedsattraktivitet, god byutvikling og et mer bærekraftig lokalsamfunn. I tillegg er den samfunnsmessig økonomisk svært lønnsom.

Vis handlekraft – skap optimisme

Vi oppfordrer dere politikere til å sørge for at Larvik får en slik ishall snarest mulig. Larvik trenger å vise handlingskraft og skape optimisme. Det finnes bare gode grunner til å gå inn for denne ishallen!

Hilsen forventningsfulle skøyteentusiaster.